четвъртък, 24 май 2012 г.

ШизофренияШизофренията - разцепване на съзнанието .
Шизофренията - разделено съзнание.
Шизофренията - разкъсана, разцепена душа.
Шизофренията - разкъсване на мисълта, ума и разума.
За шизофренията  може да се говори много.Но изглежда, че колкото и да се говори, все нещо стои неясно, мътно и замъглено за тази болест.Факторите, симптомите всичко говори за шизофрения.Повечето пациенти в клиниките страдат от това заболяване(мъже, жени, юноши).

Това е едно от най - тежките заболявания, последиците са големи, пациентите страдат, близките им още повече.
- При шизофрениците са засегнати основни психични функции, като мислене и поведение.


Симптоми  :


  • Халюцинации - зрителни, слухове, вкусови, тактилни, мирисни 
  • Бедна реч, бедно съдържание на речта, липса на реакция, безволевост, анхедония (липсата на удоволствие), нарушено внимание
  • Изпитване на две противоположни чувства - любов и омраза / страх и решителност.
  • Социално оттегляне - губи се връзка с приятели, познати, съседи и най - вече роднини.Домът е най - сигурното място, техният рай, макар и техният затвор.Без работа, без ангажименти, без дейности - пълно оттегляне от реалността, от външния свят и от действителността.
  • Непризнаване на болестта.Отричане на това заболяване.


Типове шизофрения : 

  1. Най - разпространената е параноидната шизофрения - 75 % от всички боледуващи.
  2. Друг вид е хебефренната ( дезорганизира ) шизофрения
  3. Кататонна шизофрения - състоние на ступор ( неподвижност ), често болните не говорят.

 Около 50% от хората с шизофрения в определен етап от живота си правят опити за самоубийство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар