неделя, 4 декември 2016 г.

Тревожност, страх и още нещо

На първо място ще започна с "генерализираната тревожност" . Този вид тревожност преди се е разглеждала като "свободно плуваща тревожност" . Високите дози тревожност или т.нар нереалистични безпокойства се класифицират като "генерализирана тревожност".
Децата, които страдат от генерализирана тревожност изпитват постоянна и неконтролируема тревога, много често тя е без основателна причина.
Повечето тревожни разстройства са провокирани от най - различни събития, но при генерализираната тревожност тревожното състояние е неопределено и може да се породи в ежедневието, в най - различни събития и случки.
Генерализираното тревожно разстройство се среща при деца много често, от 3 до 7 % при децата.
Тревожността от раздяла често е споходена с генерализираната тревожност. Прекомерната тревожност често върви с разстройство на вниманието с хиперактивност.
Второ място в текущата разработка заемат "паническите пристъпи".  Тези пристъпи могат да се определят като моменти, епизоди на силен страх, придружени от соматични или когнитивни симптоми.
Третото място тук е за "социалната тревожност/фобия" . Тук е изявен страхът, човек да не попадне в неловка ситуация или да не получи негативна оценка. Най - ярък пример може да бъде публично изказване, презентация, устен изпит. Физиологичните реакции, които съпътстват това състояние са треперене на гласа, изпотяване, сърцебиене и не на последно място изчервяване.
Срещат се още много видове тревожност - тревожност от раздяла, посттравматичен стрес, обсесивни страхове и тн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар