понеделник, 13 ноември 2017 г.

Формиране на зависимост. Телесна и психична зависимостНа първо място ще разгледаме факторите, които допринасят за пораждането, развитието и формирането на една зависимост.
Злоупотребата може да доведе до зависимост и без участието на съзнателната воля.
Като психоактивни вещества, наркосредства се оказват видове медикаменти, както и дроги, които предизвикват промяна на съзнанието, създават еуфория.
Колкото по - продължителна е злоупотребата, т.е приемането, толкова по - голяма е опасността от развитие на зависимост.
В зависимите личности се наблюдава психосоциално нарушение, при което се открояват следните, характерни особености :

 • слаба издръжливост
 • ограничено понасяне на видове фрустрации
 • често се наблюдава неспособност за устойчиви междуличностни връзки
 • невключване в общността
 • силна ранимост от обкръжението
 • склонност към импулсивни постъпки
Развитието на телесна и психична зависимост се обуславя от :

 • личността
 • възрастта
 • степента на зависимост
 • видът дрога
Психичната зависимост се отразява в следните форми :

 • загуба на общуването, със склонност за изолация
 • безсъние
 • чести депресивни състояния
 • нерядко агресивни изказвания
 • несигурност в себе си
Телесната зависимост включва в себе си :

 • увреждане на множество органи
 • възпаления на вени, кожни заболявания
 • ХИВ инфекция
 • поражения на зъбите
 • гинекологични проблеми
 • увреждане на ЦНС

Няма коментари:

Публикуване на коментар