вторник, 7 август 2018 г.

Онлайн интервю 2 част - страстта към Клиничната психология и Криминологията.
От къде дойде страстта Ви към Клиничната психология?

Винаги, още от малка съм се интересувала от човешкото поведение, от мислите, импулсите, които нахлуват в съзнанието на даден индивид. Интересувала съм се от емоциите на хората, от техните страхове, притеснения, фобии и странности. Психологията е моят живот. Тя е част от мен, неразделна част от мен. Професионалното изкривяване за жалост преследва психолозите през целия им жизнен път.

Споменахте, че учите в момента втора магистратура - Криминология? Не бягате ли малко от сферата на психологията?

Психологията може да се допълни с всяка наука. Тя ти дава базата за живот, основата върху която да стъпиш, за да продължиш да учиш. А криминологията е втората ми страст - профилирането, личността на престъпника, мотивите за извършване на различни престъпление, виктимологията. Това са все малки мои страсти, които са преплетени. Криминологията за мен е изкуство. Дотолкова да се опиташ да разпознаеш света на правонарушителя, да вникнеш в неговите мотиви за извършване, в неговите несъзнателни желания, в неговия вътрешен свят.

Досега сте имала опит с деца с увреждания, как ще го съчетаете с престъпниците?

Всеки в себе си и в личността си е едно малко дете. А при криминално проявените лица просто това дете от рано е пречупено, личността му е изкривена още в най - крехките години, в най - ранното детство. Боря се със стигмата относно тези лица, трудно е. Но всеки е имал лоши постъпки, лоши пътища, по които е поемал.

Усмихнатото лице на тази професия, но какво се крие зад тази усмивка?

Отвътре в душата ми се крие тъга и болка. Болка за хората, които са неразбрани, нечути, хората, които остават сами. Усмихвам се, защото мисля че така човек може да предаде положителна енергия и емоция на отсрещния и това да послужи като успокоение поне в началото.

Фройд, Маслоу, Ериксън? А Вие към кой сте привърженик?

От всеки аналитик може да се научи много. Всеки от тях е постигнал огромни успехи в сферата на психологията. Освен изброените от Вас, аз съм привърженик и на Мелани Клайн и на Ото Кернберг.

Искате ли нещо да пожелаете на нашите читатели?

Искам да пожелая психично здраве, наред с физическото. Искам да пожелая положителни емоции, спокойствие и любов. Всичко друго ще се нареди. Благодаря Ви.

Няма коментари:

Публикуване на коментар