събота, 28 октомври 2017 г.

БАР - биполярно афективно разстройство
Съществува пряка връзка между БАР и разстройство, патология на емоциите и настроението.Трябва да се прави разграничение между периодите на мания и хипомания, която е по - лека форма на мания. При манията са необходими лекарства, за да регулират силния афект, който е свързан с безразборно харчене на пари, различни по вид налудности :
 • налудности за величие - т.нар експанзивни, мегаломанни налудности. Пациентите се преживяват като хора, които притежават изключителни богатства, способности, качества.Често се срещат в разгръщане на манийния синдром.
 • налудни идеи за вина и малоценност - те могат да се срещат в разгръщането на депресивния епизод при БАР. Честа е комбинацията на тези налудни идеи с преживяване за малоценност.
Чистата мания и чистата депресия по - рядко се наблюдават. Преобладават смесените състояния. Wilhelm Weygandt първи отбелязва, че манията и депресията често се наблюдават смесени. Emil Kraepelin описва шест типа смесени състояния :
 • маниен ступор
 • депресивна мания
 • възбудена депресия
 • депресия с ускорено мислене
 • мания със забавено мислене
 • мания с хипобулия
След дълъг период от време тези състояния са редуцарини до два :
 • смесена мания
 • смесена депресия
Други термини, които се използват и до ден днешен са:
 • ажитирана депресия
 • тревожна депресия
 • възбудена (гневна) депресия
 • смесена хипомания
Антидепресантите могат да влошат смесените състояния, а понякога дори да ги предизвикат ! 

Няма коментари:

Публикуване на коментар