понеделник, 16 декември 2013 г.

Болести, състояния, лудост

Винаги съм се интересувала повече от психиатрията, отколкото от психологията. Вълнувала ме е повече медицината, психиатрията, лудостта в човека. Четем постоянно за симптомите на хората, четем за състоянието им, четем за психичния им профил, статус, за живота им.Сухата теория в учебника не ми е достатъчна. Практиката и опитът, материалите, хората, които виждаш през практиката и обучението това ми е достатъчно, това ми стига и това искам.

Кататонният ступор при хората болни от шизофрения се изразява с намалена двигателна активност, която при силна степен е известна като каталепсия.
Кататонната възбуда се характеризира с психомоторна възбуда.Кататонната възбуда включва в себе си още няколко неща : стереотипии, персеверации, ехопраксии и ехолалии.

Пример :
Синдром на хоботчето - болните може дълго време да седят така.Лицевия израз е застинал по този начин.

Пример :


Симптом на въздушната възглавница - Болните може дълго време да си държат главата над възглавницата.

Пример :
Ембрионално положение при болна с кататонно - ступорна форма на шизофрения 

Пример :