понеделник, 30 април 2018 г.

Сексуалната злоупотреба с деца - профилът на един педофил

Акцентът в настоящата разработка е върху една сложна и многоаспектна проблематика - педофилията в нейния контекст, педофилските групи, личността на педофила.
Често срещани са интернет - педофилите. Комуникацията в интернет пространството е достъпна и лесна. Там те могат да се възползват от това да изградят бърз доверителен контакт с децата, могат да се представят за много мили и дружелюбни хора, които ще ги разберат и ще им помогнат. В не редки случаи, педофилите могат да имитират цял "букет" от качества, с които да изпъкнат и да се представят в най - добрата си светлина. Те могат да заблудят всяко дете, че могат да бъдат негов приятел и това ще си е тяхната малка тайна.
Колекционирането на детска порнография, както и търсене на работно място, в близост до малки деца могат да бъдат едни важни индикатори, че в конкретния индивид се наблюдават такива личностови черти, които могат да подсказват за бъдещи действия. На фона на засилената комуникация с деца, при педофилът страда социалната сфера и общуването му с негови връстници и с т.нар зрели и възрастни хора. Предпочитанията му за контакти с малки деца може да варират в зависимост от неговия интерес. Възможно е желанията на индивида да са да комуникира както с 3-5 годишни, така и в диапазона от 8-10 години.
В голям процент от случаите жертва на педофила би станало едно дете, което е малтретирано, което е в тежка семейна среда, отхвърлено, изоставено. 
Личността на педофилите е дълбоко изкривена, социалното и емоционалното съдържание и функциониране е дълбоко нарушено. Те приемат детето като предмет, като инструмент, който изцяло задоволява техните нужди и желания.

неделя, 8 април 2018 г.

Личност - типове и темперамент
В личността са фокусирани съдържателно два важни аспекта, които структурират личността  холистично, цялостно. Касае се за темперамент и характер.
Темпераментът е биологично обусловен и е свързан до голяма степен с наследствеността.
Характерът зависи от възпитанието и психологичните фактори.
Чертите, които обуславят поведението на самата личност може да се разпределят в следните направления :


 • емоции
 • подтици
 • мотивация
 • възприемане на света и себе си
 • интелект
 • интереси
 • ценности
Исторически погледнато, Хипократ определя 4 типа темперамент. Тази класификация важи и до днес и е редно да и се отдели внимание.

 • Сангвиник - жив, притежава лесно възбудима тип нервна система, откликва на всички стимули наоколо. Притежава изразителни движения и мимика. По лицето му може да се отгатне настроението или намеренията му в дадена ситуация.
 • Холерик - той е необуздан, нетърпелив, в чести случаи дори е избухлив. Срещат се прояви на неуравновесеност при този тип.
 • Флегматик - притежава слаба емоционалност и сензитивност. Неизразителните движения и бедната мимика са характерни за този темперамент.
 • Меланхолик - прекалено чувствителен, тих глас, понижена активност, лесно се уморява и е неуверен в себе си.
На един следващ етап Юнг разделя личностите на интровертни и екстровертни.

Пинел пръв прави диференциацията между личностова патология и психична болест.