неделя, 26 август 2018 г.

Ейбрахам Маслоу - основни идеи
Ейбрахам Маслоу е "идеолог" на хуманистичната психология. Неговата теория и неговите вярвания се опират изцяло на холистичния подход. Според този подход, човек трябва да се разглежда като едно цяло, организирано и интегрирано.
Теорията за потребностите на Маслоу е организирана в пирамида. На първо място в пирамидата най - долу са структурирани "физиологичните потребности". Тези потребности са от храна, вода, топлина, сън, секс. На второ място в пирамидата са "потребности от сигурност" - тук е включена и финансовата сигурност. "Потребности от принадлежност и любов" е на трето място. Приятелство, интимност и семейство са включени към потребностите от принадлежност и любов. "Потребност от оценка" - тя е свързана с уважение, признание от другите. "Себеактуализация" е на последно място, най - горе в пирамидата.
За да стане действаща една потребност, трябва да са задоволени потребностите от по - долните равнища.
Незадоволяването на базови потребности в детството е предпоставка за създаване на проблеми при възрастния - фиксация.
Задоволяването на базовите потребности в детството е предпоставка за по - лесно понасяне на фрустрациите в зряла възраст.

Няма коментари:

Публикуване на коментар