четвъртък, 2 май 2019 г.

Често срещани агнозии в клиничната практика


Агнозията представлява нарушение на способността за цялостно разпознаване и разбиране на обектите, след като е съхранена способността да се разпознават техните качества.
Това е специфично разстройство на познавателната дейност, което се дължи на органично засягане на мозъка.
Зрителна агнозия - при нея пациентите могат да опишат качествата на обекта, но не могат да го познаят и да го назоват по име.
Алексията е пример за зрителна агнозия. При нея пациентите се затрудняват и не могат да четат, но разпознават отделно всяка една от буквите.
Слухова агнозия - при нея пациентът не може да познае и да назове дадения предмет като разчита единствено на своя слух.
Тактилна агнозия - нарушена е способността на разпознаване на предметите и обектите, въпреки че те се докосват и опипват тактилно при затворени очи.

четвъртък, 25 април 2019 г.

На границата между неврозата и психозата


В психоанализата, психиатрията и в психологията вече е изключително трудно да се говори за чисти състояния и диагнози сами по себе си. Съществуващата коморбидност между състоянията и разстройствата ни принуждава да преливаме една диагноза в друга.
На границата между невротичната организация и психотичната структура стои граничната организация. Днес твърде актуална, върху нея и на нея се опира нарцистичната организация, която е до болка позната на всеки. 
Преминавайки плавно през Бержаре, Ото Кернберг и Фройд ние си даваме сметка за много от защитните механизми, за цялостното функциониране на тази патология. 
Лутайки се между неврозата и психозата, ние откриваме една структура, която сама по себе си е белязана от един дълбок, ранен травматизъм. Вплитайки в себе си граничното състояние съдържа следните компоненти в своето символично название - ГРАНИЧЕН. 
Съдържа високо ниво на тревожност, множество фобии и страхове, хипохондрия, наблюдават се и полиморфно перверзни сексуални тенденции.
Основното е страха от изоставяне, страхът от дълбоката депресия, в която те могат да изпаднат. 
При някои гранични състояния се наблюдава декомпенсация в суицид, която е плод на тяхната изпулсивност.