понеделник, 21 ноември 2016 г.

Некрофилия

"Некрофилията в характерологичен смисъл може да бъде описана като страстно влечение към всички мъртви, разлагащи се, гниещи, нездрави. Тази страст прави живи неживите, разрушава в името на някого вече разрушеното. Това е повишен интерес към нсичко механично,"
Ерих Фромх - Адолф Хитлер - Клиничен случай на некрофилия

Този вид сексуално влечение се смята за тежка, крайна патология. Некрофилията се разглежда като сексуална възбуда, която е стимулирана от мъртвото тяло. Възможно е да има действителен контакт с трупа, но може и да бъде само под формата на фантазии. Страхът от отхвърляне или загубата му тук може много добре да се контролира, владеейки едно бежзизнено, мъртво тяло. Ти имаш целият контрол над него, той е послушен и не се съпротивлява. Некрофилът намира себе си единствено чрез този вид любов. Съществува и лека форма на некрофилия, това е повишеният интерес към мъртвите, както и към гробищата и панахидите, които се извършват. Докато при тежката форма на този вид патология, некрофилът изпитва силна възбуда при разчленяването на самия труп и използването на отделните му части, за да задоволи желанията си.
Некрофилията е наричана още танатофилия. Тя е красифицарана като парафилия, т.е сексуално отклонение от "Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства" (DSM) на Американската психиатрична асоциация.
Терминът "некрофилия" води началото си от книгата "Psychopatia Sexualis ( 1886) на Рихард фон Крафт - Ебинг, немски професор по психиатрия.
Некрофилията се нарежда редом до парафирии като педофилия, геронтофилия, зоофолия, фетишизъм, нарцизъм, инцест и тн.
При некрофилията ядрото, което страда е това на междуличностните отношения. Желанието за пълна власт над партньора и страха, че можеш да бъдеш сменен, както и привързаността са водещи тук.
Некрофилията може да бъде разделена на - агресивта, фангазна и романтична.
Некрофилията дава широко поле за размисъл от психоаналитична гледна точка. Концепцията за нея може да се срещне и в трудовете на Ерих Фром.
Противопоставяйки се на идеите на Фройд, Ерих Фром прави собствени изследвания.
След време обаче се откриват значителни сходства между идеите на Фройд и Фром.
На базата на проведено изследване , американските учени Розман и Резник (1989) определят три типа некрофилия - некрофилско убийство, обичайна некрофилия и некрофилски фантазии.
Некрофилите най - често избират професии като санитар, лекар в болницата, военен, сътрудник в моргата.
Ед Гин, кротък фермер е един от най - известните некрофили, Той е убил две жени, които на външност приличали на неговата покойна майка,
Андрей Чикатило и Михаил Новоселов се нареждат сред имената от руската школа на некрофилите.
2011 година в близост до Монтана неизвестен извършител разкопава гроба на младо момиче, изважда трупа й и се съвкуплява с него.
За некрофилията може да прочетете и от правна страна в Наказателния кодекс на Република България, член. 325.