четвъртък, 27 септември 2018 г.

Техники за манипулация при воденето на преговори
Преговорите са комуникационен процес, който цели да се стигне до взаимно споразумение между двете страни - период на медиация. Преговорите изискват съгласие и от двете страни, за да се премине към комунакация. Между събеседниците трябва да има споразумение за времето, мястото, темата на преговаряне.
"Добрите хора" или т.нар "меки преговарящи" седят от едната страна на дименсията. От другата страна са дестабилизаторите - те са склонни да използват силови методи, по - вербални са от "меките преговарящи".
Различните подходи при воденето на преговори могат да се класифицират в дистрибутивни и интегративни.
При дистрибутивните подходи - едната страна печели, другата губи. Водещи стратегии при този вид преговори са манипулацията, използването на сила. Използват се тактически прийоми, които ще разгледаме в следващия абзац.


 • Изкарване от релсите - в самото начало на дискусията се "изпуска" неприятен факт, за да се разколебае увереността на събеседника.
 • Блокиране - прийом, който служи за това да се обърка максимално събеседника. Прескачайки, преминавайки от тема в тема. Словесни атаки, които са отговор на логичното обосноваване на събеседника.
 • Техниката "подвижни пясъци" - средство за опипване на почвата, без да се дава предварителна информация. Задават се само въпроси и се избягва да се отговаря на въпросите, това се оставя за един по - късен етап.
 • Техниката на "отхапването и захапването" - предварително се подготвя списък с въпроси, които се задават между основните и главни въпроси.
 • Техниката "кутузов" или т.нар "руски фронт" - позволявате на опонента да приеме, да допусне факта, че вие сте нестабилен.
При интегративните подходи и двете страни печелят. Роджър Фишър и Уилям Юрай разграничават три типа преговаряне - мек, твърд и принципен.

 • При мекия стил на преговаряне се обръща внимание на милия, добрия тон.
 • При твърдия стил, страните се приемат като конкуренти и като съюзници.
 • Третият е принципният, който съдържа в себе си - разделяне на хората от проблема, фокусиране върху интереси, а не върху позиции и тн.

неделя, 23 септември 2018 г.

Домашно насилие - профилът на един насилник


Домашното насилие е система от поведения, които съдържат в себе си вербално, емоционално, психическо и физическо насилие. Основната цел на насилника е да приведе жертвата си в безпомощно състояние, посредством заплахи, насаждане на чувство за вина и страх, както и силен контрол към жертвата.

Домашното насилие може да се определи в следните измерения :


 • по форма - физическо, психическо, сексуално
 • по тежест - леко, средно, тежко, с необходимост от лечение или летален изход
 • по честота - еднократно, случайно, системно
Психическо насилие - поредица от думи и действия, с цел доминиране от насилника към жертвата, нараняване и дестабилизиране на другия човек. Изразява се посредством контрол, патологична ревност, изолация, тормоз и безразличие към чувствата на другия.
Системното психично насилие предизвиква вътрешен дисбаланс на организма на жертвата. води го до изтощение и често жертвата може да предприеме суицидни опити.

Физическо насилие - тук се включват широк спектър от действия - блъскане, плесници, опити за душене.

Сексуалното насилие - най - трудно се признава от жените. То носи дълбоки емоционални травми, които съпътстват жената през целия и живот. Спомените за тези събития се отразяват на личността негативно и се преживяват тежко.

Агресивното поведение, разглеждано от теорията за социалното научаване гласи, че когато мъжът е възпитаван от агресивен баща, вътрепсихичната му нагласа се изменя и агресивността заема огромна част от неговото поведение. Той привиква да реагира агресивно. Ако тези действия не биват санкционирани, те обикновено се повтарят и моделът се затвърждава. Вътрешното напрежение и тревожността  в насилниците са взели превез. Агресивността е функция на защита на организма им от външни събития.

Страхът от изоставяне също може да бъде фактор за насилие при повечето мъже. Всяка ситуация, която напомня на изоставяне и раздяла, подтиква мъжете да бъдат агресивни и да налагат все повече контрол върху жертвата.

петък, 21 септември 2018 г.

Сексуално насилие над деца - индикаториВ много случаи на сексуално насилие, детето бива сплашено и му се нарежда да мълчи и да прикрива стореното. Вината и срамът, който изпитват децата, които са подложени на този тормоз не утихват след събитието.
Важно е да се наблюдава поведението на децата и да се обърне внимание на следните белези, които може да индикират за случката.


 • Физически белези - на първо място те могат да се срещнат, понеже са видими.
 1. Болка, кървене, сърбеж в гениталната област или аналната болест.
 2. Продължително течение от гениталиите или инфекция на уринарния тракт.
 3. Стомашен дискомфорт и болки, когато детето се движи или сяда.
 • Поведенчески белези - характерна промяна в поведението, която може да се наблюдава.
 1. Необясними промени в поведението
 2. Очевиден страх от някого
 3. Себенаранявания или опити за самоубийство
 4. Сексуални рисунки или език
 5. Притежание на голяма сума пари - често насилникът се опитва да "купи" мълчанието на детето
 6. Бягство от вкъщи
 7. Кошмари
 8. Енкопреза - нощно напикаване
 9. Употреба на психоактивни вещества, алкохол
 10. Хранителни разстройства - анорексия, булимия
Ако разберете, че детето Ви е обект на тормоз, насилие или злоупотреба, поговорете с него. Останете спокойни и запазете самообладание, изслушайте го внимание. И на първо място го уверете, че то не е виновно за нищо и трябва да Ви разкаже всичко, което му се е случило. Успокойте и уверете детето, че то е в безопасност и че ще направите всичко възможно, за да му помогнете.

понеделник, 10 септември 2018 г.

Съдебно - психологична експертиза в наказателния и в гражданския процесСъдебно - психологичната експертиза е процесуално средство за събиране и проверка на доказателства в наказателния процес, както и в гражданския процес.
Необходимостта от подобни експертизи значително нараства, поради увеличаването на противообществените прояви, както гражданския деликт. В наказателното производство (чл. 117 НКП) е посочено, че експертизата е задължителна, когато съществува съмнение и относно вменяемостта му. Дееспособността на лицето, разгледана в гражданския процес е важна за експертизите в контекста на :


 • Търговски закон и ЗДД
 • Закона за наследство - завещание
 • В Семейния кодекс - за преценка на родителските права и родителския капацитет
Съдебно - психологичната експертиза се възлага като самостоятелна съдебна експертиза или като комбинирана, комплексна съдебно - психологична и съдебно - психиатрична експертиза.

Обекти на съдебно - психологичната експертиза може да бъдат :

 • Извършители
 • Потърпевши
 • Свидетели
 • Заподозрени
Оценката е важна, за да се изясни емоционалното състояние на всеки участник в процеса. Водещ е проблема за афекта - физиологичен афект и/или патологичен афект.

неделя, 9 септември 2018 г.

Индикатори за емоционално насилие над децаЕмоционалното и сексуалното насилие над деца са трудни за разпознаване. Но с помощта на тези индикатори може да обърнете внимание върху детето Ви и върху неговия психичен живот.

Възможно е да се наблюдават :


 • провал в израстването и във външния вид
 • внезапни разстройства на речта - тикове
 • компулсивно нервно поведение - дърпане на косата или навиване на кичур от косата
 • неспособност за игра
 • прекомерна липса на самочувствие
 • неспособност да понася похвала
 • прекомерна нужда от одобрение, внимание и любов
Внезапните и необясними промени в поведението на детето може да са индикатор за емоционален тормоз нанесен над него. Много често болката и страданието на детето излизат като сюжет в рисунките му. Хранителни проблеми също могат да се породят след емоционален тормоз - анорексия и булимия.
Насилието в семейството може да е физическо, вербално, невербално, емоционално. За да го избегнем, ние трябва да се научим да го разпознаваме. 

събота, 8 септември 2018 г.

Популярни личности със синдром на АспергерТерминът "Синдром на Аспергер" е използван за първи път през 1981 г.
Хората с този синдром имат по - високо от средното ниво на интелект, но слабо развити или забавени в развитието социални умения.
Същественото тук е, че се наблюдава напреднала възраст на майката, също както при аутистичното разстройство.
При хората със синдрома на  Аспергер се наблюдават тесни, но засилени интереси към определени, конкретни теми, които ги вълнуват. Пациентите с Аспергер се отличават със специфичен маниер на говорене, използвайки по - официални и по - сложно структурирани изречения.

Популярни личности със синдром на Аспергер са :


 • Айнщайн
 • Сатоши Таджири  - създателят на Покемон
 • Микеланджело
 • Чарлз Рихтер
 • Ейбрахам Линкълн
 • Волфганг Амадеус Моцарт
 • Бил Гейтс
 • Томас Джеферсън
Интелектът на тези знаменити личности граничи със симптомите на Аспергер, които са част от аутистичния спектър. Имена, които завинаги ще останат в историята ни. 

сряда, 5 септември 2018 г.

Стрес, еустрес, дистрес и копинг стратегии


Кенън разглежда стреса като хомеостатична тенденция на борба или бягство при живи организми. Биохимичният механизъм включва хормонални промени, които мобилизират организма за необичайните условия. Кенън открива повишаване на адреналина при преживяване на чувства като страх и ярост.
Селие разглежда стреса като ос, в която едната страна е покой, а другата дистрес. На тази база, Селие разграничава еустрес от дистрес.


 • Еустрес - това, което някои автори наричат напрежение, представлява напрегнатост, въздействие на слаби дразнители.
 • Дистрес - това е т.нар неблагоприятен стрес, същинският стрес, предизвикан е от негативни стресори.
Копингът представлява начин за адаптиране на индивида към трудни ситуации. Всеки човек си изгражда своя, лична копинг стратегия за справяне със стреса.
Пример за подобни копинг стратегии са :

 • Самообладание
 • Дистанциране
 • Отвличане на вниманието
 • Търсене на социална подкрепа - психолог, приятел, роднина
 • Прикриване на емоциите
 • Оттегляне в себе си, изолиране, предшественик на депресивно разстройство
Стресът в малки количества е полезен, адреналинът. Но всеки индивид понася различно определени стресови ситуации. Дори позитивните емоции могат да бъдат стресор.неделя, 2 септември 2018 г.

Бърнаут - Интервенции и техники

Бърнаут - синдрома е невъзможност да се работи ефективно в собствената професия след продължителен и силен професионален стрес на работното място. Бърнаут е състояние, което се характеризира с емоционално изтощение и съвкупност от негативни нагласи. Човек започва да изпитва следните прояви:


 • чувства се нещастен, неудовлетворен от работата си
 • липса на интерес към работата си
 • чувството, че не си справедливо възнаграден за усилията си
 • тенденцията да си груб и недоволен от колегите си
Освен организационните прояви, човек може да има психически, физически, поведенчески и социални симптоми. Към психическите прояви спадат :

 • емоционално изтощение
 • депресивно настроение, безпомощност
 • ниска самооценка
 • раздразнителност
Интервенциите и техниките за редуциране на бърнаута са :

 • Когнитивно - поведенчески техники 
 • Мускулна релаксация
 • Медитация
 • Психодрама
 • Социална подкрепа
 • Нов дизайн на работа
 • Развитие на здравен мениджмънт в организациите