неделя, 8 юли 2018 г.

Емоционални и поведенчески проблеми при деца
Симптомите на стрес при децата могат да бъдат индикирани и очертани много ясно и нагледно. Симптомите, които се наблюдават при реакция на силен стрес, при емоционална травма са :

 • главоболие
 • разстроен стомах или неопределена болка в стомаха
 • неспокоен сън, кошмари
 • енуреза
 • заекване
 • намален апетит
 • страхове  -  страх от непознати
 • прилепчивост към възрастния, към обгрижващия субект
 • гняв
 • плач
 • постоянно задаване на въпроси
 • агресивно поведение
 • опозиционно поведение
 • регресивно поведение
 • неспособност за контрол на емоциите и импулсите
Обръща се внимание и на хиперкинетични разстройства, разстройства на поведението, смесени разстройства на поведението и емоциите и тн.

Зрително внимание и концентрация

Какво е внимание?
Фокусиране и концентриране на съзнанието върху даден обект.
Съществува ендогенно и екзогенно внимание, открито и прикрито.
Ще обърнем внимание на селективното внимание - това е ендогенно, волево внимание. Ние съзнателно изключваме всички останали източници на информация от съзнанието си и отделяме внимание върху един източник и се концентрираме изцяло върху него.
Фокусирано внимание - екзогенно, неволево насочване на вниманието. Концентрираме се върху един единствен източник на информация и без да искаме изключваме всички останали.
Разпределено внимание - опитваме се волево да го насочим към две или повече задачи едновременно.
Насочването на вниманието се осъществява чрез сакадични движения на очите и последваща фиксация и чрез гладко проследяващо движение на очите.

Проблемите с концентрацията, дефицитът на вниманието са проблеми, които идват, както от паметта, така и от зрителното внимание и от още много важни структури и психични апарати.

събота, 7 юли 2018 г.

Когнитивно развитие според Жан Пиаже
Роденият в Швейцария през 1896 г. Жан Пиаже е най - известният детски психолог в историята на психологията. Асимилацията и акомодацията са ключови понятие за развитието на детската психология, в лицето на Жан Пиаже. Освен доктор по биология, Пиаже е и виден детски психолог, който наблюдава и изучава своите три деца.
Теорията на Жан Пиаже е обвързана с контруктивизма - становище за познавателното развитие като процес, чрез който децата изграждат системи на значение и разбиране на реалността чрез преживяванията си и взаимодействията.
Според Жан Пиаже хората минават през четири етапа на когнитивно развитие, които са между раждането и зрялата възраст. Тези етапи са следните :


 • Сензомоторен - от раждането до 2 години - формира се понятието "постоянство на обекта". Най - ранният етап е наречен така, защото през този стадий бебетата и малките деца изследват света, като използват своите сетива и моторни умения.
 • Предоперационален - от 2 до 7 години - развива се способността да се използват символи. Мисленето остава центрирано и егоцентрично.
 • Конкретни операции - от 7 до 11 години - подобрява се умението да се мисли логично.
 • Формални операции - от 11 години до зряла възраст - възможно е абстрактно и символно мислене.
Бебетата използват модели на поведение, наречени схеми, за да учат за света. Пиаже е убеден, че всички се раждат с вродена склонност да взаимодействат и да осмислят средата си. Той нарича основните начини за организиране и преработка на информацията - когнитивни структури.

понеделник, 2 юли 2018 г.

Нарцистичните рани, които понасяме.Отхвърлянето е една дълбока и болезнена нарцистична рана. Моментите на отхвърляне в семейството, в работата. Голяма част от хората не успяват да се справят с отхвърлянето и с нанесените нарцистични рани. Те запазват и таят гнева надълбоко в себе си, това им причинява междуличностни конфликти или при продължително таене на гнева и обидата е възможно да се стигне до психосоматични болки.
Нашето его е пострадало, нанасена ни е рана, която не кърви, но боли. Нарцистичната рана може да се срещне при всички видове личности - и при депресивни, тревожни, нарцистични естествено.
Раздяла с любимия човек - това се бележи с дълбока нарцистична рана. Отказваме да приемем, че той ни е отхвърлил или, че е избрал друг обект на любовта .
Смърт, траур - Освен депресия и меланхолия, нас ще ни споходи и белега на нарцистичната рана. Биха последвали обвинения, както и чувство за вина.
Пренебрежително отношение към нашите успехи, независимо дали в работата или в личния живот - това също би накърнило нашето его и би нанесло на организма и на психиката ни нарцистична рана.
Раните могат да бъдат много по вид, но ние трябва да се научим как да ги лекуваме, как да се предпазваме от тях.
След всяка рана ставаме по - силни и започваме да се учим как да съхраняваме пълноценно психиката си.