понеделник, 29 януари 2018 г.

Когнитивно - поведенческа терапияКогнитивно - поведенческата терапия е фокусирана форма на терапия. Тази терапия се основава на модел, според който психиатричните разстройства  възникват от дисфункционално мислене. Промяната в дисфункционалното мислене и поведение води до подобрение и до потушаване на симптомите. Негативните автоматични мисли са концентрирани около нашето разбиране за себе си, за другите и за бъдещето. При депресията и тревожността често се срещат тези притеснения, относно разбирането за себе си, за другите и за бъдещето. Ситуацията създава автоматични мисли, които след себе си водят поведенчески симптоми, както и физиологични. И двете са поредени с много силни чувства, емоции и съответни афекти.
Когнитивно - поведенческата терапия акцентира върху :

 • "тук и сега"
 • конкретни примери
 • емпиричен подход
 • бърза симптоматична промяна
Когнитивно - поведенческата терапия е подходяща при :

 • Депресия
 • Тревожност
 • Социална фобия
 • Паническо разстройство
 • БАР
 • ОКР
 • Хранителни разстройства

четвъртък, 25 януари 2018 г.

Разстройства на личността

Личността би мога да се дефинира като съвкупността на личностовите емоционални и 
поведенчески черти.

 • Параноидно личностово разстройство - характеризира се с подозрителност, недоверчивост, студенина, отчужденост. Тези хора се обиждат по - най дребни поводи, смятат че другите са недоброжелателни към тях, не се доверяват на околните, дори на най - близките си. Възможно е да станат патологично ревниви или свръхподозрителни към намеренията на другите.
 • Шизоидно личностово разстройство - характеризира се с изолираност и ексцентрични идеи. Липсва интерес към човешките взаимоотношения. Имат повишевен интерес към изкуството и философията, но не към хората.
 • Шизотипно личностово разстройство - идеи за отношения и подозрителност, странни вярвания.
 • Хистрионно личностово разстройство - наблюдава се повърхност, егоцентричност и драматичност. Основните белези да театралничене, неустойчиви чувства, сексуална провокативност, неистово търсене на хопвали и одобрение.
 • Емоционално нестабилно личностово разстройсво - тук се включват импулсивно личностово разстройство и гранично личностово разстройство. Импулсивното личностово разстройство се характеризира с лош контрол на импулсите. Личността не може да планира занапред. Граничното личностово разстройство е  на границата между неврозите и психозите. Характеризира се с изразена нестабилност в поведението. Налице е импулсивност в поведението.
 • Дисоциално (антисоциално) личностово разстройство - тук е характерно , че има прояви на грубост, безсърдечност и липса на емпатия.
 • Ананкастно (обсесивно - компулсивно) личностово разстройство - основните белези включват пунктуалност, несигурност, силна нужда от контролиране.
 • Зависимо личностово разстройство - липса на увереност и настойчиво търсене на емоционална подкрепа от други хора. Индивидите с това разстройство се нуждаят от помощ при вземане на прости решения.
 • Тревожно (избягващо) личностово разстройство - тези лица отбягват поемането на риск, критика и неодобрение от околните. Те са срамежливи, сдържани, напрегнати.
 • Други диагностични критерии - Нарцистично личностово разстройство, Пасивно - агресивно личностово разстройство, Депресивно личностово разстройство, Смесени личностови разстройства.

събота, 13 януари 2018 г.

Проблемните деца
Когато се говори за проблемни деца, на преден план се извеждат трудните за обучение  и възпитание деца. Те изпитват трудности в адаптацията, както и в социалното обкръжение. Моментите, в които може да се говори за възникнал проблем са, когато децата са :

 • недисциплинирани
 • буйни
 • негативни
 • упорстват
 • затворени
 • страхливи
 • срамежливи
 • подтиснати
Някои от тези състояния могат да бъдат временни, преходни. Но в някои случаи, те могат да се запазят и като устойчиви черти и да се вкоренят надълбоко в личността.

Нервните деца - те се отличават с повишена реактивност и раздразнителност. Емоционалните му реакции често са споходени с крясъци, емоционални изблици, плач, рев, агресия.Нервните деца се отличават и с това, че са склонни към някои речеви разстройства, като заекване, пелтечене или неразбираем бърз говор.
Страхливите деца - страхът в децата може да бъде провокиран от филми, приказки, дори и от някои плюшени играчки. Много деца изпитват силен, интензивен страх от тъмното. Причини за страх и тревога при детето, могат да бъдат и взаимоотношенията в семейството, при чести скандали и пререкания между родителите.
Агресивни деца - Според Зигмунд Фройд в човека действа инстинкт на агресивност, който се наблюдава още в детска възраст. Децата с агресивни тенденции се появяват често при интеракцията им с животните. Те често се опитват да ги измъчват или наказват.
Лъжливи деца - причините за това детето често да послъгва също се коренят в семейната среда, в поведението и модела на взаимоотношения в семейството, което то наблюдава. Всичко от него се попива, всяка малка лъжа или опит за послъгване.

С цел да се избегне проблемното поведение на децата, трябва да се обърне внимание на взаимоотношенията между родителите, на семейната среда и на това да се намери най - подходящият баланс и най - спокойното отношение в семейството. При възникнал проблем, в който се наблюдават симптоми на "проблемно поведение" е нужно да се вземат адекватни и бързи мерки, за да се избегне един симптом след време да се превърне в черта от характера и личността на индивида.

вторник, 9 януари 2018 г.

Депресия - симптоми и специфики


Депресията неизменно е тежко състояние, при което е увредено нормалното и качествено функциониране. Едни от най - значителните и показателни елементи за депресивен епизод или депресивно състояние са :


 • потиснато настроение
 • промени в съня
 • промени в апетита
 • психомоторна забавеност
 • трудности в концентрацията
 • анхедония
 • умора
 • чувство за безполезност
 • чувство на безнадежност
 • мисли за самоубийство
Един депресивен епизод може да бъде изолиран, може да се появи самостоятелно, както и може да бъде в съчетание с хипомания/мания и да бъде определен като биполярно афективно разстройство.
Освен тъга, някои от депресивните пациенти могат да бъдат раздразнителни или да се оплакват от соматични проблеми.

Депресивни белези и симптоми, могат да се срещнат при разгръщането на голям депресивен епизод. Би следвало да се обърне внимание най - вече на :
 • значителен намален интерес от всички дейности
 • значителна загуба на тегло или наддаване на тегло
 • безсъние или хиперсомния
 • психомоторна възбуда или забавяне
 • чувство на малоценност
 • неоправдана вина, която дори може да стигне до налудност
 • многократни мисли за смърт, като налице е и силен страх от смъртта
Повечето депресивни пациенти не търсят професионална помощ и лечение. Затова , ако забележите тези симптоми е добре да потърсите професионална помощ, която трябва да е адекватна за отшумяване на симптомите, както и за пълното възстановяване на индивида. Лицата с депресивна симптоматика се нуждаят от много подкрепа, разбиране, топлина и внимание.

четвъртък, 4 януари 2018 г.

Обсесивно - компулсивно разстройство
Обсесията е патологична, персистираща идея или мисъл.
Компулсията е патологична, повтаряща се нужда и желание, за да се извърши дадено действие.
Неуспехът да се извърши компулсивното действие води до тревожност.
Чести обсесии могат да бъдат :

 • отвращение от телесните отпадъци и секрети, микроби, токсини, замърсяване
 • страх, че нещо ужасно може да се случи
 • нужда от симетрия, ред и точност
 • прекомерни молитви или религиозни мисли
 • забранени сексуални мисли
 • вяра в щастливи и в нещастни числа
Чести компулсии могат да бъдат :
 • миене на ръце
 • повтарящи се ритуали
 • проверяване на вратите, ключалките, домакинските уреди, както и спирачките на колата
 • чистене
 • докосване
 • броене
 • запасяване, събиране
Депресията е налице при 50 % от пациентите с ОКР. Съществува висока коморбидност на тревожност и депресия, в съчетание с ОКР.
Обсесиите и компулсиите причиняват значителен дистрес, отнемат много време и значително пречат на нормалното функциониране на индивида.
Поведенческата терапия, инсайт - ориентираната психотерапия и фамилната терапия са подходящи за тази диагноза.
Във връзка със силната тревожност е наложително и подходящо да се предпише и подходяш медикамент, за да се намали тревожността.

вторник, 2 януари 2018 г.

Тревожност при раздяла


Фобийна тревожност, която се появява при децата е това разстройство, върху което ще обърнем внимание. Появява се по време на раздяла или в очакване родителя да се върне и да прибере детето. Реакцията на детето може да стигне до ужас или до паника. Характерни при децата започват да стават следните страхове :

 • техен близък е възможно да бъде наранен
 • силна тревожност, че са далеч от значимите за тях фигури
 • умствени предъвквания
 • засилена загриженост за себе си и за близките си, която може да се формира в страх
 • нереалистично и постоянно безпокойство, че може да се случи нещо ужасно
 • отказ да ходи на училище, защото иска да е в близост до значимите фигури за него
 • кошмари, които включват темата за раздяла
 • постоянен отказ детето да остане само
 • прекален дистрес, когато е отделено от дома детето
Началото е  преди 18 - годишна възраст.

Подходяща е  психотерапия за детето и фамилна терапия за цялото семейство. Възможно е да се наложи и медикаментозно лечение.