четвъртък, 25 януари 2018 г.

Разстройства на личността

Личността би мога да се дефинира като съвкупността на личностовите емоционални и 
поведенчески черти.

  • Параноидно личностово разстройство - характеризира се с подозрителност, недоверчивост, студенина, отчужденост. Тези хора се обиждат по - най дребни поводи, смятат че другите са недоброжелателни към тях, не се доверяват на околните, дори на най - близките си. Възможно е да станат патологично ревниви или свръхподозрителни към намеренията на другите.
  • Шизоидно личностово разстройство - характеризира се с изолираност и ексцентрични идеи. Липсва интерес към човешките взаимоотношения. Имат повишевен интерес към изкуството и философията, но не към хората.
  • Шизотипно личностово разстройство - идеи за отношения и подозрителност, странни вярвания.
  • Хистрионно личностово разстройство - наблюдава се повърхност, егоцентричност и драматичност. Основните белези да театралничене, неустойчиви чувства, сексуална провокативност, неистово търсене на хопвали и одобрение.
  • Емоционално нестабилно личностово разстройсво - тук се включват импулсивно личностово разстройство и гранично личностово разстройство. Импулсивното личностово разстройство се характеризира с лош контрол на импулсите. Личността не може да планира занапред. Граничното личностово разстройство е  на границата между неврозите и психозите. Характеризира се с изразена нестабилност в поведението. Налице е импулсивност в поведението.
  • Дисоциално (антисоциално) личностово разстройство - тук е характерно , че има прояви на грубост, безсърдечност и липса на емпатия.
  • Ананкастно (обсесивно - компулсивно) личностово разстройство - основните белези включват пунктуалност, несигурност, силна нужда от контролиране.
  • Зависимо личностово разстройство - липса на увереност и настойчиво търсене на емоционална подкрепа от други хора. Индивидите с това разстройство се нуждаят от помощ при вземане на прости решения.
  • Тревожно (избягващо) личностово разстройство - тези лица отбягват поемането на риск, критика и неодобрение от околните. Те са срамежливи, сдържани, напрегнати.
  • Други диагностични критерии - Нарцистично личностово разстройство, Пасивно - агресивно личностово разстройство, Депресивно личностово разстройство, Смесени личностови разстройства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар