събота, 13 януари 2018 г.

Проблемните деца
Когато се говори за проблемни деца, на преден план се извеждат трудните за обучение  и възпитание деца. Те изпитват трудности в адаптацията, както и в социалното обкръжение. Моментите, в които може да се говори за възникнал проблем са, когато децата са :

  • недисциплинирани
  • буйни
  • негативни
  • упорстват
  • затворени
  • страхливи
  • срамежливи
  • подтиснати
Някои от тези състояния могат да бъдат временни, преходни. Но в някои случаи, те могат да се запазят и като устойчиви черти и да се вкоренят надълбоко в личността.

Нервните деца - те се отличават с повишена реактивност и раздразнителност. Емоционалните му реакции често са споходени с крясъци, емоционални изблици, плач, рев, агресия.Нервните деца се отличават и с това, че са склонни към някои речеви разстройства, като заекване, пелтечене или неразбираем бърз говор.
Страхливите деца - страхът в децата може да бъде провокиран от филми, приказки, дори и от някои плюшени играчки. Много деца изпитват силен, интензивен страх от тъмното. Причини за страх и тревога при детето, могат да бъдат и взаимоотношенията в семейството, при чести скандали и пререкания между родителите.
Агресивни деца - Според Зигмунд Фройд в човека действа инстинкт на агресивност, който се наблюдава още в детска възраст. Децата с агресивни тенденции се появяват често при интеракцията им с животните. Те често се опитват да ги измъчват или наказват.
Лъжливи деца - причините за това детето често да послъгва също се коренят в семейната среда, в поведението и модела на взаимоотношения в семейството, което то наблюдава. Всичко от него се попива, всяка малка лъжа или опит за послъгване.

С цел да се избегне проблемното поведение на децата, трябва да се обърне внимание на взаимоотношенията между родителите, на семейната среда и на това да се намери най - подходящият баланс и най - спокойното отношение в семейството. При възникнал проблем, в който се наблюдават симптоми на "проблемно поведение" е нужно да се вземат адекватни и бързи мерки, за да се избегне един симптом след време да се превърне в черта от характера и личността на индивида.

Няма коментари:

Публикуване на коментар