неделя, 26 август 2018 г.

Ейбрахам Маслоу - основни идеи
Ейбрахам Маслоу е "идеолог" на хуманистичната психология. Неговата теория и неговите вярвания се опират изцяло на холистичния подход. Според този подход, човек трябва да се разглежда като едно цяло, организирано и интегрирано.
Теорията за потребностите на Маслоу е организирана в пирамида. На първо място в пирамидата най - долу са структурирани "физиологичните потребности". Тези потребности са от храна, вода, топлина, сън, секс. На второ място в пирамидата са "потребности от сигурност" - тук е включена и финансовата сигурност. "Потребности от принадлежност и любов" е на трето място. Приятелство, интимност и семейство са включени към потребностите от принадлежност и любов. "Потребност от оценка" - тя е свързана с уважение, признание от другите. "Себеактуализация" е на последно място, най - горе в пирамидата.
За да стане действаща една потребност, трябва да са задоволени потребностите от по - долните равнища.
Незадоволяването на базови потребности в детството е предпоставка за създаване на проблеми при възрастния - фиксация.
Задоволяването на базовите потребности в детството е предпоставка за по - лесно понасяне на фрустрациите в зряла възраст.

четвъртък, 23 август 2018 г.

Дислексия, дисграфия и дискалкулия


Специфично разстройство на четенето - дислексия 

Това разстройство най - често се предхожда от разстройство в развитието на речта и езика. 
Детето има трудности в слуховата и зрителната преработка, срещат се дефицити в различаването на звуците на речта.
В училищна възраст се появяват емоционални и поведенчески проблеми - отказ от училище, затруднения в адаптацията, проблемни отношения с връстниците.

Специфично разстройство на правописа - дисграфия 

Основният признак при това разстройство е спефично и значимо нарушение на уменията за правопис.
Увредени са както способността за изброяване на буквите в думата, така и правилното написване на думите.

Специфично разстройство на аритметичните умения - дискалкулия

Дефицитът засяга предимно уменията за извършване на основните аритметични действия - събиране, изваждане, умножение и деление.
Зрително - пространствените нарушения са  по - изразени, отколкото при другите специфични разстройства.

Смесено разстройство на училищните умения - 

Тук значително са увредени както аритметичните умения, така и уменията за четене и правопис.

вторник, 7 август 2018 г.

Онлайн интервю 2 част - страстта към Клиничната психология и Криминологията.
От къде дойде страстта Ви към Клиничната психология?

Винаги, още от малка съм се интересувала от човешкото поведение, от мислите, импулсите, които нахлуват в съзнанието на даден индивид. Интересувала съм се от емоциите на хората, от техните страхове, притеснения, фобии и странности. Психологията е моят живот. Тя е част от мен, неразделна част от мен. Професионалното изкривяване за жалост преследва психолозите през целия им жизнен път.

Споменахте, че учите в момента втора магистратура - Криминология? Не бягате ли малко от сферата на психологията?

Психологията може да се допълни с всяка наука. Тя ти дава базата за живот, основата върху която да стъпиш, за да продължиш да учиш. А криминологията е втората ми страст - профилирането, личността на престъпника, мотивите за извършване на различни престъпление, виктимологията. Това са все малки мои страсти, които са преплетени. Криминологията за мен е изкуство. Дотолкова да се опиташ да разпознаеш света на правонарушителя, да вникнеш в неговите мотиви за извършване, в неговите несъзнателни желания, в неговия вътрешен свят.

Досега сте имала опит с деца с увреждания, как ще го съчетаете с престъпниците?

Всеки в себе си и в личността си е едно малко дете. А при криминално проявените лица просто това дете от рано е пречупено, личността му е изкривена още в най - крехките години, в най - ранното детство. Боря се със стигмата относно тези лица, трудно е. Но всеки е имал лоши постъпки, лоши пътища, по които е поемал.

Усмихнатото лице на тази професия, но какво се крие зад тази усмивка?

Отвътре в душата ми се крие тъга и болка. Болка за хората, които са неразбрани, нечути, хората, които остават сами. Усмихвам се, защото мисля че така човек може да предаде положителна енергия и емоция на отсрещния и това да послужи като успокоение поне в началото.

Фройд, Маслоу, Ериксън? А Вие към кой сте привърженик?

От всеки аналитик може да се научи много. Всеки от тях е постигнал огромни успехи в сферата на психологията. Освен изброените от Вас, аз съм привърженик и на Мелани Клайн и на Ото Кернберг.

Искате ли нещо да пожелаете на нашите читатели?

Искам да пожелая психично здраве, наред с физическото. Искам да пожелая положителни емоции, спокойствие и любов. Всичко друго ще се нареди. Благодаря Ви.

Ерик Ериксън - теория за психосоциалното развитие
Ериксън е сред малкото изследователи, които се интересуват от целия жизнен цикъл на човек - от раждането до смъртта. Концептуална основа на теория за личностно развитие на Ериксън е епигенетичният принцип, според който, след раждането индивидът преминава през различни, последователни етапи, фази и кризи през живота си.


  • Стадий 1 - орално - сензорен / от раждане до 1 година / психосоциалната криза тук е свързана с базово доверие - базово недоверие.
  • Стадий 2 - мускулно - анална / от 1 до 3 години / психосоциалната криза тук е обвързана с автономност - срам и съмнение.
  • Стадий 3 - локомоторно - генитална / от 3 до 6 години / тук водещи са инициативност - вина.
  • Стадий 4 - латентна / от 6 до 12 години / трудолюбие - непълноценност
  • Стадий 5 - юношеска / от 12 до 19 години / его - идентичност - ролево смесване
  • Стадий 6 - ранна зрялост / от 20 до 25 години / за този стадий са характерни интимност - изолация.
  • Стадий 7 - средна зрялост / от 26 - 64 / - тук могат да се наблюдават продуктивност - застой.
  • Стадий 8 - Късна зрялост /от 65 години до смъртта / - его - интегриция - отчаяние.

Първият стадий от теорията на Ериксън е от изключително важно значение за формирането на цялостната личност, за холистичния подход в нейното функциониране.
Чрез доверието, което се изгражда в детето и майката в първата година от живота му, се предопределя занапред живота на детето - доверителна връзка в любовта, във взаимоотношенията с хората, в средата, в обкръжението.