четвъртък, 23 август 2018 г.

Дислексия, дисграфия и дискалкулия


Специфично разстройство на четенето - дислексия 

Това разстройство най - често се предхожда от разстройство в развитието на речта и езика. 
Детето има трудности в слуховата и зрителната преработка, срещат се дефицити в различаването на звуците на речта.
В училищна възраст се появяват емоционални и поведенчески проблеми - отказ от училище, затруднения в адаптацията, проблемни отношения с връстниците.

Специфично разстройство на правописа - дисграфия 

Основният признак при това разстройство е спефично и значимо нарушение на уменията за правопис.
Увредени са както способността за изброяване на буквите в думата, така и правилното написване на думите.

Специфично разстройство на аритметичните умения - дискалкулия

Дефицитът засяга предимно уменията за извършване на основните аритметични действия - събиране, изваждане, умножение и деление.
Зрително - пространствените нарушения са  по - изразени, отколкото при другите специфични разстройства.

Смесено разстройство на училищните умения - 

Тук значително са увредени както аритметичните умения, така и уменията за четене и правопис.

Няма коментари:

Публикуване на коментар