четвъртък, 2 май 2019 г.

Често срещани агнозии в клиничната практика


Агнозията представлява нарушение на способността за цялостно разпознаване и разбиране на обектите, след като е съхранена способността да се разпознават техните качества.
Това е специфично разстройство на познавателната дейност, което се дължи на органично засягане на мозъка.
Зрителна агнозия - при нея пациентите могат да опишат качествата на обекта, но не могат да го познаят и да го назоват по име.
Алексията е пример за зрителна агнозия. При нея пациентите се затрудняват и не могат да четат, но разпознават отделно всяка една от буквите.
Слухова агнозия - при нея пациентът не може да познае и да назове дадения предмет като разчита единствено на своя слух.
Тактилна агнозия - нарушена е способността на разпознаване на предметите и обектите, въпреки че те се докосват и опипват тактилно при затворени очи.