събота, 7 юли 2018 г.

Когнитивно развитие според Жан Пиаже
Роденият в Швейцария през 1896 г. Жан Пиаже е най - известният детски психолог в историята на психологията. Асимилацията и акомодацията са ключови понятие за развитието на детската психология, в лицето на Жан Пиаже. Освен доктор по биология, Пиаже е и виден детски психолог, който наблюдава и изучава своите три деца.
Теорията на Жан Пиаже е обвързана с контруктивизма - становище за познавателното развитие като процес, чрез който децата изграждат системи на значение и разбиране на реалността чрез преживяванията си и взаимодействията.
Според Жан Пиаже хората минават през четири етапа на когнитивно развитие, които са между раждането и зрялата възраст. Тези етапи са следните :


  • Сензомоторен - от раждането до 2 години - формира се понятието "постоянство на обекта". Най - ранният етап е наречен така, защото през този стадий бебетата и малките деца изследват света, като използват своите сетива и моторни умения.
  • Предоперационален - от 2 до 7 години - развива се способността да се използват символи. Мисленето остава центрирано и егоцентрично.
  • Конкретни операции - от 7 до 11 години - подобрява се умението да се мисли логично.
  • Формални операции - от 11 години до зряла възраст - възможно е абстрактно и символно мислене.
Бебетата използват модели на поведение, наречени схеми, за да учат за света. Пиаже е убеден, че всички се раждат с вродена склонност да взаимодействат и да осмислят средата си. Той нарича основните начини за организиране и преработка на информацията - когнитивни структури.

Няма коментари:

Публикуване на коментар