неделя, 8 юли 2018 г.

Зрително внимание и концентрация

Какво е внимание?
Фокусиране и концентриране на съзнанието върху даден обект.
Съществува ендогенно и екзогенно внимание, открито и прикрито.
Ще обърнем внимание на селективното внимание - това е ендогенно, волево внимание. Ние съзнателно изключваме всички останали източници на информация от съзнанието си и отделяме внимание върху един източник и се концентрираме изцяло върху него.
Фокусирано внимание - екзогенно, неволево насочване на вниманието. Концентрираме се върху един единствен източник на информация и без да искаме изключваме всички останали.
Разпределено внимание - опитваме се волево да го насочим към две или повече задачи едновременно.
Насочването на вниманието се осъществява чрез сакадични движения на очите и последваща фиксация и чрез гладко проследяващо движение на очите.

Проблемите с концентрацията, дефицитът на вниманието са проблеми, които идват, както от паметта, така и от зрителното внимание и от още много важни структури и психични апарати.

Няма коментари:

Публикуване на коментар