понеделник, 10 септември 2018 г.

Съдебно - психологична експертиза в наказателния и в гражданския процесСъдебно - психологичната експертиза е процесуално средство за събиране и проверка на доказателства в наказателния процес, както и в гражданския процес.
Необходимостта от подобни експертизи значително нараства, поради увеличаването на противообществените прояви, както гражданския деликт. В наказателното производство (чл. 117 НКП) е посочено, че експертизата е задължителна, когато съществува съмнение и относно вменяемостта му. Дееспособността на лицето, разгледана в гражданския процес е важна за експертизите в контекста на :


  • Търговски закон и ЗДД
  • Закона за наследство - завещание
  • В Семейния кодекс - за преценка на родителските права и родителския капацитет
Съдебно - психологичната експертиза се възлага като самостоятелна съдебна експертиза или като комбинирана, комплексна съдебно - психологична и съдебно - психиатрична експертиза.

Обекти на съдебно - психологичната експертиза може да бъдат :

  • Извършители
  • Потърпевши
  • Свидетели
  • Заподозрени
Оценката е важна, за да се изясни емоционалното състояние на всеки участник в процеса. Водещ е проблема за афекта - физиологичен афект и/или патологичен афект.

Няма коментари:

Публикуване на коментар