неделя, 2 септември 2018 г.

Бърнаут - Интервенции и техники

Бърнаут - синдрома е невъзможност да се работи ефективно в собствената професия след продължителен и силен професионален стрес на работното място. Бърнаут е състояние, което се характеризира с емоционално изтощение и съвкупност от негативни нагласи. Човек започва да изпитва следните прояви:


 • чувства се нещастен, неудовлетворен от работата си
 • липса на интерес към работата си
 • чувството, че не си справедливо възнаграден за усилията си
 • тенденцията да си груб и недоволен от колегите си
Освен организационните прояви, човек може да има психически, физически, поведенчески и социални симптоми. Към психическите прояви спадат :

 • емоционално изтощение
 • депресивно настроение, безпомощност
 • ниска самооценка
 • раздразнителност
Интервенциите и техниките за редуциране на бърнаута са :

 • Когнитивно - поведенчески техники 
 • Мускулна релаксация
 • Медитация
 • Психодрама
 • Социална подкрепа
 • Нов дизайн на работа
 • Развитие на здравен мениджмънт в организациите

Няма коментари:

Публикуване на коментар