неделя, 8 април 2018 г.

Личност - типове и темперамент
В личността са фокусирани съдържателно два важни аспекта, които структурират личността  холистично, цялостно. Касае се за темперамент и характер.
Темпераментът е биологично обусловен и е свързан до голяма степен с наследствеността.
Характерът зависи от възпитанието и психологичните фактори.
Чертите, които обуславят поведението на самата личност може да се разпределят в следните направления :


 • емоции
 • подтици
 • мотивация
 • възприемане на света и себе си
 • интелект
 • интереси
 • ценности
Исторически погледнато, Хипократ определя 4 типа темперамент. Тази класификация важи и до днес и е редно да и се отдели внимание.

 • Сангвиник - жив, притежава лесно възбудима тип нервна система, откликва на всички стимули наоколо. Притежава изразителни движения и мимика. По лицето му може да се отгатне настроението или намеренията му в дадена ситуация.
 • Холерик - той е необуздан, нетърпелив, в чести случаи дори е избухлив. Срещат се прояви на неуравновесеност при този тип.
 • Флегматик - притежава слаба емоционалност и сензитивност. Неизразителните движения и бедната мимика са характерни за този темперамент.
 • Меланхолик - прекалено чувствителен, тих глас, понижена активност, лесно се уморява и е неуверен в себе си.
На един следващ етап Юнг разделя личностите на интровертни и екстровертни.

Пинел пръв прави диференциацията между личностова патология и психична болест.

Няма коментари:

Публикуване на коментар