понеделник, 30 април 2018 г.

Сексуалната злоупотреба с деца - профилът на един педофил

Акцентът в настоящата разработка е върху една сложна и многоаспектна проблематика - педофилията в нейния контекст, педофилските групи, личността на педофила.
Често срещани са интернет - педофилите. Комуникацията в интернет пространството е достъпна и лесна. Там те могат да се възползват от това да изградят бърз доверителен контакт с децата, могат да се представят за много мили и дружелюбни хора, които ще ги разберат и ще им помогнат. В не редки случаи, педофилите могат да имитират цял "букет" от качества, с които да изпъкнат и да се представят в най - добрата си светлина. Те могат да заблудят всяко дете, че могат да бъдат негов приятел и това ще си е тяхната малка тайна.
Колекционирането на детска порнография, както и търсене на работно място, в близост до малки деца могат да бъдат едни важни индикатори, че в конкретния индивид се наблюдават такива личностови черти, които могат да подсказват за бъдещи действия. На фона на засилената комуникация с деца, при педофилът страда социалната сфера и общуването му с негови връстници и с т.нар зрели и възрастни хора. Предпочитанията му за контакти с малки деца може да варират в зависимост от неговия интерес. Възможно е желанията на индивида да са да комуникира както с 3-5 годишни, така и в диапазона от 8-10 години.
В голям процент от случаите жертва на педофила би станало едно дете, което е малтретирано, което е в тежка семейна среда, отхвърлено, изоставено. 
Личността на педофилите е дълбоко изкривена, социалното и емоционалното съдържание и функциониране е дълбоко нарушено. Те приемат детето като предмет, като инструмент, който изцяло задоволява техните нужди и желания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар