вторник, 27 март 2018 г.

Детската престъпност и злоупотребата с алкохол
Влиянието на алкохола, прекомерната употреба на спиртни напитки и последващата злоупотреба с него е фактор за една голяма част от престъпленията, извършвани против личността. Алкохолната злоупотреба сред подрастващите, в тази връзка малолетни и непълнолетни подлежи на шест основни причини:  • Първата причина е любопитството на децата, интересът към алкохола. Експериментирайки върху себе си и върху собствения си организъм, какво количество и колко може да понесе организма.
  • Втората причина е свързана с реагирането в конкретна ситуация - събиране, купон.
  • Третата причина се свързва с желанието на малолетното или непълнолетното лице да се докаже, да се утвърди, да наложи себе си и своя Аз образ сред връстниците си.
  • Четвъртата причина е принадлежността към дадена група - близките неща. Това, което свързва субектите в групата е тяхната първоначална зависимост - прекомерната употреба на алкохол и последващата злоупотреба с него.
  • Петата причина, която е от изключителна важност и е водеща и при подрастващите и при възрастните е стремежа на лицето да преодолее даден психичен дискомфорт - с цел приемане на алкохол се намалява, сваля напрежението, потушава се тревожността, но това е само привидно.
  • Шестата причина е свързана с форма на протест - срещу родители, приятели, учители и обществото. Този бунт на младите може да навреди върху физическото и психическото им функциониране.

Няма коментари:

Публикуване на коментар