неделя, 25 март 2018 г.

Посттравматично стресово разстройство - симптоматика


Посттравматичното стресово разстройство се характеризира със следните симптоми :


 • Епизоди на внезапно оживяване на минали сцени
 • Анхедония
 • Емоционална притъпеност
 • Отчуждение от околните
 • Избягване на дейности или ситуации, които напомнят за травмата
 • Трудна концентрация
 • Гневни избухвания
 • Повишена раздразнителност
 • Безсъние
 • Чувство за безпреспективност
 • Стряскане
 • Сънища
 • Кошмари
Според продължителността на разстройството, то може да бъде разделено на :
 • остро -  симптомите продължават под 3 месеца
 • хронично -  симптомите продължават над 3 месеца
 • с късно начало -  симптомите  започват след 6 месец

Няма коментари:

Публикуване на коментар