петък, 29 септември 2017 г.

Страх, фобия, паник атака, тревога

Страхът е една от най - честите емоционални реацкии при здравите хора. Съществува и болестен страх.
Фобията е повтарящ се, ирационален страх и желание за избягване от конкретни дейности, обекти и ситуации. Фобийният страх е ирационален, обектът на страха не представлява реална опасност.Фобията има различни разновидности : 
възможно е да е - 
 • Зоофобия - фобия от животни - паяк, куче, мишка. 
 • Акрофобия - ситуации, които включват високи места и провокират страх и напрежение.
 • Никтофобия - страх от тъмнина, от тъмни пространства.
 • Кераунофобия - страх от гръм.
Фобийният пациент се чувства напрегнат и тревожен не само когато се сблъска с обекта на своя страх, но дори и при мисълта за него.

Паника (паническа атака) - наблюдава се отчетлив период на силен страх от предстоящата смърт или страх от подлудяване. Този страх настъпва внезапно и нараства бързо. Наблюдават се следните симптоми :
 • силно сърцебиене
 • изпотяване
 • сухота в устата
 • треперене
 • усещане за задух или задушаване
 • дискомфорт или болка в гърдите
 • гадене
 • световъртеж или замаяност
 • деперсонализация и дереализация
 • студени или горещи вълни
 • парестезии
Това състояние може да продължи минути или часове.Среща се по - често при жени, отколкото при мъже.

Тревогата е формулирана като емоционално състояние, което включва в себе си психологични и физиологични компоненти. Напрегнатост и изтощителна бдителност се наблюдават при тревогата, те съвпадат към психологичните компоненти.А към физиологичните се включват тремор, световъртеж, често уриниране, учестена сърдечна дейност, разстроено дишане.
Тревогата може да се разглежда като състояние или като личностна черта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар