четвъртък, 26 октомври 2017 г.

Важни аспекти на диагнозата "Шизофрения"


С развитието на интердисциплинарният подход, втората половина на 19 век Психопатологията заема своя връх. Неотменно към нея са включени "Медицина и психиатрия", "Психология","Философия","Невронауки","Социални науки","Културология" и "Юридически науки".

Наболял въпрос, проблем и едно обширно поле за дебати отваря пред нас една сериозна диагноза. Това е диагнозата Шизофрения. Като една сериозна и тежка диагноза, подчертавам диагноза. Това не е състояние или разстройство. В нея се включват разстройства на емоциите, разстройства на мисленето и речта, както и разстройства на възприятията, които са обект на днешната тема.

Халюцинациите са една важна тема, необходимо е тяхното разбиране, за да се разбере и самата диагноза. За жалост те са неотменна част и се характеризират с нея.

Халюцинациите представляват преживяване за възприятие на обект, без реално да съществува такъв обект. Когато в човек съществува вътрешна убеденост за възприятие, но отсъства такова, той всъщност халюцинира.

Те могат да се срещат и при здрави хора, при умора, заспиване или събуждане.

Но при болестните халюцинации съществува пълна убеденост в реалното съществуване на тези обекти. Те са сигурни в това и са категорични.

Слухови халюцинации - елементарните се наричат акоазми, те са свързани с чуване на стъпки или тракане.

Сложните халюцинации се наричат вербални халюцинации. Те могат да бъдат :

 • коментиращи халюцинации. При антифонните халюцинации може да се чува повече от един глас.
 • заповедни - императивни халюцинации. При друга част от тях липсва заповедния характер, и те са просто коментиращи халюцинации.
 • функционални халюцинации - от течаща вода се чува глас, когато спре водата, спира и гласът.
Зрителни халюцинации
 • елементарни - виждане на искри, пламък или дим.
 • сложни - виждане на предмети, животни или хора, които могат да са подвижни или неподвижни.
Съществуват още халюцинации - 
 • вкусови халюцинации
 • обонятелни халюцинации
 • тактилни халюцинации
 • двигателни халюцинации
 • висцерални халюцинации
 • рефлекторни халюцинации
 • псевдохалюцинации
Няма коментари:

Публикуване на коментар