вторник, 26 юли 2016 г.

Един поглед към шизофренията

Шизофрения

Шизофренията е едно от заболяванията, които се лекуват най - трудно.
В САЩ болните надвишават 2 млн.души.
Едно от най интересните и най - изследваните е това заболяване.
E. Kandel  изследва синаптичните промени при шизофренията.
Съществен принос в теорията за шизофренията има и A. Carlsson. Той обръща внимание на допамина в процесите на шизофренията.
Симптомите на dementia praecox по Emil Kraepelin се делят на :
- Халюцинации
[ слухови , тактилни и обонятелни ]
- Налудности
[ за въздействие, за величие, за преследване, за отношение, сексуални ]
- Разкъсаност на мисленето и речта
- Кататонни симптоми

Няма коментари:

Публикуване на коментар