вторник, 7 ноември 2017 г.

Алиенация от работната среда и Бърн аут синдромАлиенацията, отчуждението е една от концептуалните теории не само за философията, но и за социалната психология. Отчуждението е резултат от развитието на индивида, средата и човешката цивилизация. В основата на възгледите на Карл Маркс стои идеята за отчуждението от работната среда.

В социалните науки също би се споменало и разгледало гледището за отчуждаване от себе си.

Но контекстът в настоящата тема е предимно към отчуждението от работната среда, от работния процес.

Отчуждението е резултат от два основни фактора :


  • нежеланието на човек да взима участие, роля  в работния процес, в системата във взаимоотношения с хората в работната среда.
  • отхвърлянето от социалната общност на отделен човек от групата, поради факта, че той не се съобразява със социалните норми.
Чувството на отчуждение е симптом на Бърн аут синдрома.

Бърн аут синдром - това е индивидуално преживяване, което носи със себе си негативни последици за човека, който го преживява и за нормалното му функциониране.

Продължителното излагане на професионален стрес води до формирането на бърн аут синдром.

Бърн аут се осъществява в три фази :

  • емоционално изтощние - първата фаза, която е свързана с поставяне на прекомерни изисквания пред работника.
  • деперсонализация - формира се скептична нагласа към колегите, изострят се взаимоотношенията и започват конфликтите в работната среда.
  • ниски лични постижения - работниците изпитват силно на безпомошност и са фрустрирани от работния процес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар