четвъртък, 15 ноември 2018 г.

Хиперактивност при деца - симптоми6 или повече от следните симптоми трябва да присъстват и да продължават поне  6 месеца, за да може да се даде определението хиперактивност/импулсивност :


  • често шава с ръце или крака и се върти на стола
  • често тича и се катери на различни места
  • често среща затруднения да играе или да се наслаждава на тихи и спокойни игри
  • често е в непрестанно движение
  • често говори много
При тези деца се проявява и импулсивност, която се характеризира с :

  • често дава отговор на въпрос, който още не е зададен
  • често среща затруднения при това да изчака своя ред
  • често прекъсва другите

Няма коментари:

Публикуване на коментар