събота, 3 ноември 2018 г.

Симулация на психични разстройства при правонарушители


Симулацията може да възникне при здрави, както и при болни индивиди, които имат аномалии в когнитивната дейност.
Желанието да се избегне наказанието е толкова силно, че често се прибягва към подобни прийоми - различни техники на симулация.

Видове симулации :


  • патологична лъжа
  • патологична преструвка
  • болезнено изкривяване на реалността
  • самообвинение
  • истерична фиксация
В много случаи хората прибягват до симулация на амнезия, вместо към симулация на болестно психическо състояние.

Установяването на факта на симулацията и нейното доказване не изключват наличието на психично заболяване в индивида.

Във всички случаи на симулация присъства :

  • съзнателност
  • преднамереност
  • целеустременост
Осъществяването на симулацията е само и изцяло с цел - изгода и бягство от наказанието. Психичните разстройства и симулацията може да вървят ръка за ръка. Затова е трудно тя да бъде разпозната.Симулацията може да се срещне освен при психопатии, така и при олигофрении.
При задържането под стража може да се наблюдава този феномен, както и в процеса на съдебното производство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар