сряда, 14 февруари 2018 г.

Психологически профил на извършителя на изнасилване
Основни фактори, които обуславят личността на извършителя :
 • Повечето от половината жертви на са възраст 16 - 29 години.
 • Възможно е извършителят и изнасилената жертва да се познават - да са приятели, роднини, да са били съученици.
 • Не са малко и случаите на изнасилване на напълно непознати жени.
 • 80 % от изнасилвачите са под 30 - годишна възраст.
 • Голяма част от тях имат нормално IQ.
 • Семейната история често на извършителите често се свързва със садистична майка и отсъстващ баща.
 • При някои извършители е възможно да се открие и зависимост към алкохол или наркотици.
Мотиви за извършване на деянието :

 • себеизява
 • самоутвърждаване
 • осъществяване на контрол
 • осъществяване на близост
 • сексуална неудовлетвореност
 • омраза към жените
 • утвърждаване на собствения Аз
Чл.152 от Наказателния кодекс - в него законодателят изрично е посочил, че общият състав на престъплението включва "съвкупление" с лице от женски пол, без негово съгласие :

 • лишено от възможност за самоотбрана
 • като принуди лицето към това със сила ила заплашване
 • като го приведе в безпомощно състояние
Основни характеропатологични особености в извършителя на изнасилване :

 • нарцистични личности
 • импулсивни мъже - т.нар емоционално нестабилни личности
 • приповдигнатост
 • прекалена егоцентричност
 • липса на емпатия
 • безотговорност
 • слаб самоконтрол върху влеченията
 • неуважение към чувствата на другия
 • смятат жертвата като предмет, виждат я изцяло като средство на тяхното задоволяване
 • ниска поносимост към фрустрация
За извършителите на насилствени престъпления може да се каже много, това е една много малка част, която цели да Ви даде обща картина и характеристика за извършителя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар