вторник, 20 февруари 2018 г.

Заекване - обща информация
Заекването се характеризира с нарушение на гладкостта на вербалната експресия, което се характеризира с неволеви повторения. Наблюдава се страх, тревожност, притеснение, заради речевите затруднения, които присъстват в дадения индивид. Заекването е нарушение на темпа и ритъма на говора. Най - честите прояви, които се наблюдават са :
  • блокажи в говора
  • накъсана реч
  • липсва плавност  в речта
  • плитко дишане
Voisin , който е френски психиатър издига една интересна хипотеза, според която заекването е конфликт между желанието да се говори плавно и тревожността и страха от това, че няма да се случи плавният и нормален говор.
При заекването присъстват допълнителни движения, които включват мускулите на говорния апарат и лицевите мускули.
Подходяща е терапия за намаляване и спадане на тревожността , както и логопедична намеса.

Няма коментари:

Публикуване на коментар