вторник, 27 февруари 2018 г.

Емоциите от гледна точка на психопатологията


Емоциите представляват субективно отношение на индивида към заобикалящия го свят и към самия него.
Афектът е външният израз на вътрешното емоционално състояние.
На физиологична основа емоциите се свързват с повишена активация в Централната нервна система.
Съществуват разстройства на емоциите. Те могат да се срещнат при :


 • афективни разстройства - Биполярно афективно разстройство
 • тревожни разстройства - Фобии
 • психотични разстройства - Шизофрения
 • органични разстройства - Деменции
Класификацията на разстройствата на емоциите се делят на количествени и качествени.
При количествените се наблюдава интензивност, сила. Първите, които ще разгледам са количествените.

С оглед на настоящата тема, нагледно аз Ви представям няколко психиатрични и психопатологични термини и формулировки :

Първите, които ще разгледам са количествените :
 • Еутимия - уравновесеност на емоционалната експресия
 • Дистимия - тъга, скръб
 • Изравнен афект - емоционално притъпяване
 • Анхедония - липса на радост и удоволствие
 • Апатия - безразличност
 • Хипертимия - силна радост
 • Дисфория - мрачно настроение
Към качествените разстройства на емоциите спадат :

 • емоционална лабилност
 • амбивалентност
 • еуфория
 • мория
 • паратимия и парамимия
 • патологичен гняв


Няма коментари:

Публикуване на коментар