петък, 11 януари 2013 г.

Аутизъм

В клопката на аутизма ! Едно състояние, една диагноза, различни причини, но един изход - любовта , приемането, разбирането, интегрирането ! 


Аутизмът е състояние на усамотяване, изолиране, стегнация, едно вглъбяване във вътрешния свят, преминаване в друга реалност. Тези хора са мълчаливи, но същевременно имат нужда да кажат толкова много неща, имат нужда да изкрещят, да се развеселят, искат да покажат толкова много от себе си , но състоянието им не им позволява да се разгърнат напълно.Аутизмът е генетически обусловен. Аутистите притежават т.нар аутистична черупка, която ги предпазва от ужасната действителност. Те наблюдават детайлите, разглеждат ги, опознават ги . Понякога се фиксират в даден обект и много дълго време го наблюдават и изучават . За децата е характерно да си играят със своите играчки по необичаен начин - обръщат количките си, играят с някои играчки не по предназначението им. Както имат богата фантазия, така имат и доста странни маниери. В един момент са мълчаливи, самовглъбени, изолирани. В други моменти скачат, тичат . Имат хиперактивност, въпреки вътрешната им скованост.Аутистите са изградили една защитна стена, която ги пази от околните, от действителността, но не може да ги опази от самите тях.Всички ние използваме защити - защитни механизми, отдръпваме се от ситуацията или направо я напускаме, ние трябва да приемем, че това е тяхната защита, тяхната стена. Тази форма на защита ги държи в едно балансирано състояние, в което те ще се чустват добре - защитени, съхранени и себе си . 
Разбирането и интегрирането на тези лица е много трудно и винаги е било такова .
Приемането им става трудно, понякога невъзможно .
Но любовта от околните и най-вече от най близките е много важна за развитието им и интегрирането им сред останалите .

Няма коментари:

Публикуване на коментар